امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

خطایابی در برنامه ASP ( مشاهده پیغام خطای واقعی )

بطور پیش فرض Internet Explorer بابت هر نوع خطائی پیغام (HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error) را نمایش می دهید . بدین ترتیب شما قادر به رفع ایراد برنامه نخواهید شد.
جهت مشاهده دقیق پیغام خطای صفحات ASP بدین ترتیب عمل نمائید :
1- در Internet Explorer به منوی Tools / Internet Option بروید . سپس قسمت Advanced را انتخاب کنید .
2- در لیست ، تیک عنوان ( Show friendly HTTP error Messages ) را از گروه Browsing ، بردارید ( غیر فعال نمائید )
از این پس با بروز خطا در صفحات وب سایت ، می توانید دقیقا پیغام آن را مشاهده نمائید.

شناسه مقاله: 51, ايجاد شده در: 10/22/2012, تغيير داده شده: 10/22/2012