امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • *****
  • 1 رتبه ها
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

ارسال ایمیل توسط asp و asp.net

آدرس راهنمای استفاده: http://www.aspemail.com/manual.html  
نکته 1: با توجه به فعال بودن authenticaton در سرور ، حتما باید user/pass یکی از ایمیل آدرس ها در برنامه تنظیم شود . ضمنا آدرس فرستنده باید همان ایمیل آدرسی باشد که user/pass آن در برنامه تنظیم شده است.
مثال :

Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
Mail.Host = "mail.my-domain-name.com"
Mail.From = "myuser@my-domain-name.com"
Mail.FromName = "test@a.com"
Mail.AddAddress "support@aryanic.com"
Mail.Username = "myuser@my-domain-name.com"
Mail.Password = "email password"
Mail.Subject = "onvane nameh"
Mail.Body = "matn nameh"
Mail.Send

همانطور که مشاهده می کنید username یکی از میل باکس ها را در بخش from و username وارد کردیم. رمز ایمیل را هم در بخش password .
در بخش fromname که نام مجازی آدرس فرستنده ایمیل هست ، می توانید نام شخص فرستنده ، همان ایمیل آدرس بخش From و یا هر ایمیل آدرس دیگری را وارد نمائید . ( همانطور که در مثال مشاهده می کنید ما آدرس test@a.com را وارد کردیم . یعنی با توجه به اینکه ایمیل از طرف myuser@my-domain-name.com  ارسال می شود ، ولی گیرنده آدرس test@a.com را به عنوان فرستنده نامه مشاهده می کند.)
در قسمت AddAddressباید آدرس ایمیل گیرنده وارد شود.
نکته 2 : کد بالا جهت استفاده aspemail در asp می باشد. برای استفاده ابزار در asp.net کافیست خط
اول کد با 2 خط زیر جایگزین شود :

Dim Mail As Object
Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس راهنمای کامل این ابزار که در بالا ذکر شده مراجعه نمائید.

شناسه مقاله: 49, ايجاد شده در: 10/22/2012, تغيير داده شده: 10/22/2012