امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • *****
  • 1 رتبه ها
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

آدرس دهی دیتابیس ODBC/DSN) MS Access )

دو روش جهت تعریف آدرس دیتابیس در برنامه ASP وجود دارد :

روش اول - تعریف آدرس به صورت نسبی :
فرض کنید شما یک دیتابیس access در شاخه db که مخصوص فایل های بانک اطلاعاتی است
کپی کرده اید و تصمیم دارید که توسط یک فرمان فایل ASP که در شاخه www است را به آن متصل
کنید:

<%Conn.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("../db/mydb.mdb") )%>


روش دوم - ساخت DSN :
1- ابتدا وارد کنترل پانل هاست بشوید . ( مشاهده راهنمای ورود به کنترل پانل هاست )
2- در منو روی آیتم Database و سپس Add New DSN کلیک کنید :

add new dsn

3- نام دلخواه را در قسمت DSN Name وارد کنید ، سپس دامینی را که بانک access در شاخه db آن قرار دارد را انتخاب کرده و نام بانک را در قسمت DSN File Adr وارد نمائید :

dsn file address

4- در انتها کلید Create DSN را کلیک می کنیم :

create dsn

این DSN را در برنامه ASP خود ، به این شکل تعریف کنید :

<%Conn.Open ("mydsn")%>

البته دقت کنید که سرعت اتصال برنامه با بانک اطلاعاتی در روش اول بسیار بیشتر از این روش می باشد. 

شناسه مقاله: 48, ايجاد شده در: 10/22/2012, تغيير داده شده: 10/22/2012