امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

آموزش SITE SUMMARY/STATISTICS/LOGS در دایرکت ادمین

 SITE SUMMARY/STATISTICS/LOGS در دایرکت ادمین

اگر میخواهید فضای استفاده شده و پهنای باند را مشاهده نمایید، میتوانید از این گزینه استفاده نمایید.

 

 

 در صفخه باز شده میزان پهانی باند مصرفی و میزان حجم استفاده شده را ملاحظه می کنید

Bandwidth  نمایانگر میزان پهنای باند مصرفی
Disk Usage
 نمایانگر فضای مصرف شده است

 

 

 

 

اما اگر بخواهید امار وب سایت خود را در ماه های اخیر مشاهده کنید روی دامین مورد نظر کلیک کنید تا صفحه ای شبیه به عکس زیر نمایش داده شود .

 


شناسه مقاله: 145, ايجاد شده در: 4/26/2016, تغيير داده شده: 5/3/2016