امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

آموزش راه اندازی Vacation Message در دایرکت ادمین

 

Vacation Message


به منظور پاسخ دهی اتوماتیک به mailهای ارسالی است.در این حالت هرمتنی که انتخاب شود، به شخصی که به کاربر Email ارسال نموده فرستاده می شود و در  vacation recipients فهرست آن ذخیره میشود، به این ترتیب کاربر قادر به پیگیری Email های اتوماتیک ارسال شده میباشد . Vacation Message فقط یک مرتبه به فرستنده Email پاسخ ارسال میکند .

در این پنل میتوان تاریخ شروع و تاریخ اتمام ارسال را مشخص نمود.

شناسه مقاله: 142, ايجاد شده در: 4/26/2016, تغيير داده شده: 5/3/2016