امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

آموزش آدرس دهی IP ها بصورت Local Host

آموزش آدرس دهی IP  ها بصورت Local Host :

ابتدا داخل ویندوز وارد آدرس زیر میشویم :

C:\Windows\System32\drivers\etc

سپس فایل Hosts   را بوسیله برنامه NotePad  باز میکنیم:

در آخرین خط IP  جدید و در مقابل آن آدرس سایت را ثبت میکنیم و در نهایت فایل را Save  میکنیم.

شناسه مقاله: 140, ايجاد شده در: 4/26/2016, تغيير داده شده: 4/26/2016