امتياز دهي مقاله

  • *****
  • براي امتيازدهي کليک کنيد.
  • 0 رتبه ها
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

اطلاعیه جهت تمدید دامنه های .co

با توجه به اطلاعیه جدید رجیسترار دامنه های بین المللی در تمدید دامنه های .co به استحضار می رسانیم به دلیل قرار گرفتن دامنه در حالت Redemption Period بلافاصله پس از انقضا و عدم امکان دسترسی این شرکت به دامنه های مورد ذکر جهت تمدید (و یا امکان تمدید با هزینه ی 10 برابر هزینه اصلی دامنه) , توصیه می شود جهت پیشگیری از وقوع این مشکل ،هر ساله یک یا دو هفته قبل از سر رسید تاریخ انقضای آن ها نسبت به تمدید دامنه هایی که با پسوند .co ثبت می نمایید اقدام نمایید.

لازم به ذکر است حتی در صورتیکه پس از تاریخ انقضا، هزینه دامنه در سیستم مالی شرکت پرداخت شود تمدیدی صورت نخواهد گرفت و هزینه به کاربر عودت داده خواهد شد و  هیچ گونه مسئولیتی بر عهده شرکت آریانیک نخواهد بود.

شناسه مقاله: 132, ايجاد شده در: 1/23/2016, تغيير داده شده: 1/23/2016